O PROJEKCIE

Projekt „AKADEMIA HR. Profesjonalne kadry HR kluczem do rozwoju przedsiębiorstw” nr FERS.01.03-IP.09-0058/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Operatora: Techpal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z KDK INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.
Obszar projektu: cała Polska.
Wartość projektu: 13 888 578 zł, Kwota dofinansowania z UE: 11 460 854,56 zł, Kwota dotacji celowej: 157 039,44 zł

CEL PROJEKTU

✅ Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. Chcemy pomóc im dostosować się do zmian na rynku pracy i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
✅ W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla co najmniej 890 osób, w tym 590 kobiet i 300 mężczyzn. Wsparciem objęci są pracownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
✅ Pracownicy dużych przedsiębiorstw stanowią maksymalnie 40% grupy docelowej.

Projekt skierowany jest do:

✅ menadżerów lub kandydatów na menadżerów,
✅ pracowników z zespołów HR lub innych odpowiedzialnych za politykę personalną lub zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach.

Projekt nie dotyczy:

✅ jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników,
✅ pracowników, którzy otrzymają wsparcie w ramach konkursu Akademia HR u innego operatora.

OFERTA PROJEKTU

W ramach projektu oferujemy wsparcie w formie szkoleń lub doradztwa. Wsparcie dostosowane jest do potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorstwa i pracownika. Wsparcie dotyczy następujących obszarów kompetencji:

✅ cyfryzacja i automatyzacja pracy,
✅ nowe modele i formy świadczenia pracy,
✅ zarządzanie wiekiem i współpracą pokoleniową,
✅ zarządzanie wielokulturowością i różnorodnością,
✅ konieczność zapewnienia dostępności,
✅ równość szans,
✅ zrównoważony rozwój oraz zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kompetencji znajdziesz w dokumencie „Opis kompetencji kadr w obszarze HR” (OKHR). Możesz go pobrać z [tego linku](link do dokumentu). Aby skorzystać z naszej oferty, musisz zarejestrować się na stronie internetowej projektu i wypełnić formularz autodiagnozy. Na podstawie autodiagnozy dobierzesz odpowiednie usługi rozwojowe. Usługi rozwojowe realizowane są za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). BUR to platforma internetowa, na której znajdziesz oferty usługodawców z różnych dziedzin i branż.

#FunduszeEuropejskie
#FunduszeUE

#FunduszeUE

Lider Projektu

Biuro projektu Lider
Techpal Sp. z o.o.
Biuro projektu w Olsztynie:
ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn
tel: (89) 542 98 21
akademiahr@techpal.com.pl

Partner Projektu

Punkty kontaktowe Partner
KDK INFO Sp. z o.o.
ul. Prosta 69, 00-858 Warszawa
tel. 22 208 21 19, 797 242 260
e-mail: akademiahr@kdkinfo.pl

KDK INFO Sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 17, 15-089 Białystok
tel. 504 749 144
e-mail: akademiahr@kdkinfo.pl

Warto Zobaczyć

Zapraszamy do sprawdzenia poniższych informacji…

Czekamy aby Ci pomóc

Napisz do nas. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.